Trình tạo Robots.txt tùy chỉnh ngay lập tức cho Blogger và WordPress

%tên tập tin% - %tên trang web%
Tạo tệp txt cho rô bốt với sự trợ giúp của công cụ Trình tạo Robots.txt trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Trình tạo tệp robots.txt dễ sử dụng với hướng dẫn cho người mới bắt đầu viết blog và WordPress.

Generate Robots.txt For Blogger

Enter Your Website URL with https://

# robots.txt generated by tutsvip.com User-agent: * Allow: / Disallow: /search/ Disallow: /blog/page/ Sitemap: # robots.txt generated by tgram.vn User-Agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Sitemap:
5/5 - (47 bình chọn)